Melding av skade

Melding av skade

Publisert av Flatås IL Webmaster den 18.11.17.
Meld skade
Ved skade under aktivitet i regi Flatås IL må skaden meldes inn og registreres til Idrettens Skadetelefon.

Veiledning ved skade, registrering
Alle registrerte spillere og medlemmer i Flatås IL er forsikret ved idrettsaktivitet.
Spiller/foresatte melder inn skade, klubb/trener/støtteapparat kan bistå om nødvendig.

Fremgangsmåte ved registrering:
  1. Åpne hjemmeside: http://www.idrettshelse.no/
  2. Åpne skademeldingsskjema som fremkommer i link på hjemmesiden, pkt 1.
  3. Fyll ut skjema elektronisk.
  4. Ved spørsmål, ring Idrettens skadetelefon: (+47) 02033 (Åpent alle dager, kl. 09:00-21:00)

Til informasjon:
Idrettsnummer er - eksempel K290298PET
K er for kjønn kvinne/jente, M er for kjønn mann/gutt.
6 siffer er fødselsdato, dag/måned/år.
3 siste bokstaver er de 3 første bokstaver i fornavn.

Registrer skaden så tidlig som mulig, slik at behandling kommer i gang så raskt som mulig.