Årsmøte fotball mandag 11. mars kl 19.00

Årsmøte fotball mandag 11. mars kl 19.00

Publisert av Jens Waaktaar Opland den 02.03.24.
Velkommen til fotballavdelingens årsmøte!
 
Årsmøtet avholdes mandag 11. mars kl. 19.00 i Flatåshallen (Sosialrommet).
Agenda:
- Gjennomgang av årsmelding for 2023
- Gjennomgang regnskap for Flatås Fotball for 2023
- Gjennomgang budsjett for Flatås Fotball 2024
- Aktivitetsavgift for 2024 (2. halvår) og 2025 (1. halvår)
- Informasjon om foreslått ny struktur fotballstyret og øvrige utvalg i fotballavdelingen

- Valg av nytt styre v/ valgkomiteen

- Eventuelt samt innkomne forslag

 

Vi ønsker påfyll av engasjerte fotballforeldre, besteforeldre eller naboer og andre engasjerte på Flatåsen inn i driften av fotballavdelingen. Det kan være alt fra oppgaver i forbindelse med sonekvelder, seriespill, treningssamlinger, Flatås Julecup, Sportslig utvalg eller å delta i det administrative arbeidet i fotballstyret. Over tid har vi behov for at alle lag deltar aktivt inn i driften av fotballavdelingen.

 

Forslag til budsjett for 2024 er under utarbeidelse. Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 vil sendes ut i forkant av årsmøtet.

 

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Jens Waaktaar Opland

Leder for fotballavdelingen